גאסי רקמה ממוחשבת - לוגו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

משטרה

 
 
 
 
 
פאצ' דגל ישראל
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
תג אגף השיטור
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
₪25
 
 
 
 
 
תג אגף המבצעים
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
תג אגף התנועה
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
₪25
 
 
 
 
 
תג אגף שיטור אבטחה וקהילה
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
פאצ' דגל ישראל עם כיתוב
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
תג יס''מ
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
₪25
 
 
 
 
 
פאצ' דגל ישראל שחור/גולגולת
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
תג חבלן משטרה
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
₪25
 
 
 
 
 
פאצ'ים דגלי מדינות 2
 
 
שיהיה שירות נעים