גאסי רקמה ממוחשבת - לוגו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מג''ב / שב''ס

 
 
 
 
 
פאצ' דגל ישראל
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
תג סיכת לוחם מג''ב
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
תג סמ''ג עם/בלי כיתוב
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
פאצ' דגל ישראל עם כיתוב
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
פאצ' דגל ישראל שחור/גולגולת
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
תג סיכת נחשון שב''ס
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
פאצ' Sniper
 
 
שיהיה שירות נעים
 
 
 
 
₪23
 
 
 
 
 
פאצ'ים דגלי מדינות 2
 
 
שיהיה שירות נעים